Với a (a ≤ x) số cặp NST tương đồng chứa các gen đồng hợp => số loại giao tử = 2x-a

VD: Aa bd/bd tất cả x = 2 cùng a = 1=> 22-1= 2 các loại giao tử

1.2. Lốt hiệu nhận ra quy hình thức di truyền link gen trả toàn

Bài toán theo đúng quy điều khoản di truyền link gen hoàn toàn nếu tất cả một trong các điều khiếu nại sau:

- những gen ở trên và một NST, không có hiện tượng trao đổi chéo trong bớt phân.

Bạn đang xem: Cách tính tỉ lệ kiểu hình trong liên kết gen

- Số một số loại kiểu gen hoặc hình trạng hình chung thấp hơn so cùng với trường phù hợp PLĐL.

+ Khi cho lai 2 tính trạng:

P

F1

Kiểu gen

Kiểu hình

AB/ab x AB/ab

1 AB/AB : 2 AB/ab : 1 ab/ab

3 : 1

Ab/aB x Ab/aB

1 Ab/Ab : 2 Ab/aB : 1 aB/aB

1 : 2 : 1

AB/ab x Ab/aB

1 AB/Ab : 1 AB/ab : 1 Ab/ab : 1 aB/ab

AB/ab x ab/ab

1 AB/ab : 1 ab/ab

1 : 1

Ab/aB x ab/ab

1 Ab/ab : aB/ab

Ab/ab x aB/ab

1 Ab/aB : 1 Ab/ab : 1 aB/ab : 1 ab/ab

1 : 1 : 1 : 1

Ví dụ mẫu

Cho cây có quả to, màu vàng giao phấn với cây có quả nhỏ, màu xanh được F1có 100% cây quả to, màu xanh. Mang đến F1giao phấn với nhau đời F2thu được 25% quả to, màu vàng; 50% quả to, màu xanh; 25% cây quả nhỏ, màu xanh. Mang đến biết mỗi tính trạng vị một cặp ren quy định.

a) Hãy xác định quy luật di truyền đưa ra phối phép lai?

b) Xác định kiểu gene của p. Và F1?

Hướng dẫn giải:

a) xác minh quy lý lẽ di truyền bỏ ra phối phép lai

- Xét riêng rẽ từng tính trạng:

+ Xét sự dt tính trạng kích cỡ quả:

Ở F2:

Quả to lớn : quả bé dại = (25% + 50%) : 25% = 3 : 1

=> Quả to lớn là trội trọn vẹn so với quả nhỏ.

Quy ước: A – quả to, a – trái nhỏ

F1x F1: Aa x Aa

+ Xét sự di truyền tính trạng màu sắc quả:

Màu xanh : màu xoàn = (25% + 50%) : 25% = 3 : 1

=> trái xanh là trội trọn vẹn so với trái vàng.

Quy ước: B – trái xanh; b – quả vàng

F1x F1: Bb x Bb

- Tích tầm thường hai tính trạng:

(Quả khổng lồ : quả nhỏ) x (màu xanh : màu sắc vàng) = (3 : 1) x (3 : 1) = 9 : 3 : 3 : 1 ≠ 1 : 2 : 1

=> nhị tính trạng này di truyền theo quy luật links gen hoàn toàn.

b) xác minh kiểu gen của p. Và F1

Hai tính trạng trên di truyền theo quy luật link gen hoàn toàn.

P: quả to, màu vàng (Ab/-b) giao phấn với cây có quả nhỏ, màu xanh (aB/a-) mà lại F1: 100% quả to, xanh => p không thể đến giao tử ab => giao diện gen của p. Là: Ab/Ab x aB/aB.

=> F1có hình trạng gen là: Ab/aB.

Dạng 2: link gen trọn vẹn kết hợp hệ trọng gen

Phương pháp

1.1. Cách thức nhận biết quy hiện tượng di truyền

- Đề bài xích xét mang đến 2 tính trạng.

- Tỉ lệ đẳng cấp hình chung cho cả hai tính trạng không bằng tích của hai nhóm tỉ lệ lúc xét riêng và gồm sự giảm lộ diện các biến tấu tổ hợp.

- bao gồm 2 ngôi trường hợp:

+ giả dụ tỉ lệ chung cả hai tính trạng giống tỉ lệ tương tác đối chọi thuần như: 9: 3: 3:1; 9: 6: 1; 9: 7; 12: 3: 1; 13: 3; 9: 3: 4... Thì chắc chắn rằng các gen link đồng.

+ ví như tỉ lệ bình thường của 2 tính trạng không giống tỉ lệ solo thuần như 9 : 3 : 2 : 1 : 1; 6 : 6 : 3: 1; 8 : 5 : 2: 1; 6 : 5 : 3 :1 :1; 10 : 3 : 2 : 1; 8: 4 : 3 : 1.. Thì chắc chắn là các gen link đối.

+ nước ngoài lệ, so với tương tác át chế 13 : 3, tỉ lệ phổ biến về cả nhì tính trạng là 9 : 3 : 4 sẽ phù hợp cả link đồng và links đối.

1.2. Phương thức giải

- bước 1: khẳng định quy lao lý di truyền

+ tách bóc riêng từng tính trạng nhằm xét: có một tính trạng di truyền tương tác, 1 tính trạng do một cặp ren quy định.

Xem thêm: Những Ca Khúc Hay Nhất Về Gia Đình, Những Bài Hát Hay Nhất Về Gia Đình

+ Xét chung: Tỉ lệ hình trạng hình chung cho tất cả hai tính trạng không bởi tích của hai team tỉ lệ lúc xét riêng cùng thấy giảm xuất hiện thêm biến dị tổng hợp → gen điều khoản tính trạng dt theo quy qui định của Menđen sẽ liên kết trọn vẹn với 1 trong 2 gen công cụ tính trạng vì tương tác.

- bước 2: xác minh kiểu gen

+ xác định các gen link đồng giỏi đối phụ thuộc sự xuất hiện hay là không xuất hiện các loại kiểu hình gồm kiểu gen tuyệt nhất (VD: đời sau mở ra kiểu hình có kiểu gene aa → P đều sở hữu giao tử abd → liên kết đồng).

+ khẳng định gen nào liên kết, gen nào phân li tự do (chú ý ví như là kiểu liên can có một biện pháp quy mong gen, vai trò A = B ( 9: 6: 1; 9: 7; 15: 1) ta chọn cả 2 trường hợp).

- cách 3: Viết sơ thiết bị lai

Ví dụ mẫu

Người ta mang đến lai thân 2 cơ thể thỏ thu được F1có tỉ lệ thành phần 12 lông trắng, nhiều năm : 3 lông đen, ngắn : 1 xám ngắn. Hãy biện luận và viết sơ đồ dùng lai. Biết gen hiện tượng tính trạng nằm trên NST thường, form size lông do một gen quy định, không có hiện tượng trao đổi chéo cánh giữa các NST tương đồng.

Hướng dẫn giải

- cách 1: khẳng định quy cơ chế di truyền

+ Xét sự di truyền của tính trạng màu sắc lông:

F1có tỉ lệ thành phần 12 trắng : 3 đen : 1 xám → F1có 16 tổng hợp = 4 x 4 → p. Mỗi bên cho ra 4 một số loại giao tử → F1dị hợp về 2 cặp gen chính sách 1 tính trạng → tính trạng màu sắc lông di truyền theo quy luật can dự → đó là tỉ lệ của địa chỉ gen kiểu át chế trội.

Quy ước: A-B- với A-bb: trắng; aaB- : đen; aabb: xám

→ P: AaBb (trắng) x AaBb (trắng)

+ Xét sự di truyền tính trạng form size lông

F1có sự dt 3 dài : 1 ngắn mà kích thước lông do một gen khí cụ → nhiều năm là tính trạng trội, ngắn là tính trạng lặn.

Quy ước: D: dài, d: ngắn

→ P: Dd x Dd

- bước 2: xác định kiểu gen

P dị phù hợp về 3 cặp gen cơ mà F1có tỉ lệ 12 : 3 : 1 → số tổ hợp giao tử = 16 không giống với 64 tổ hợp trong phân li tự do → xảy ra hiện tượng liên kết gen.

Nhận thấy, tính trạng màu sắc lông trắng luôn dài, lông xám luôn ngắn → A link với D, a link với d.

=> vẻ bên ngoài gen của p là:ADadBb × ADadBb

- bước 3: Viết sơ đồ lai

*

II. BÀI TẬP HOÁN VỊ GEN

Dạng 1: bài tập hoán vị ren cơ bản

1.1. Xác định kiểu giao tử và tỉ lệ mỗi loại giao tử

Phương pháp

– Một tế bào giảm phân không có hoán vị ren chỉ tạo ra 2 loại giao tử, còn nếu có hoán vị gene thì tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1.

– Một cơ thể giảm phân có hoán vị ren thì chỉ có 1 số tế bào là hoán vị ren thưc sự còn lại là liên kết hoàn toàn vì vậy tỉ lệ các giao tử phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.

+ Giả sử cơ thể AB/ab có x tế bào giảm phân, trong đó có y tế bào hoán vị gene sẽ mang đến các giao tử AB = ab = Ab = aB = y (giao tử). Còn lại x – y tế bào ko hoán vị gen sẽ đến các giao tử AB = ab = 2(x-y). Vì vậy, số giao tử mỗi loại:

AB = ab = 2(x-y) + y = 2x-y

Ab = aB = y

Tần số hoán vị gene (f) = 2y/4x

– Kiểu gene dị hợp 2 cặp gen giảm phân mang lại các loại giao tử với tỉ lệ:

AB/ab cho các loại giao tử: AB = ab = (1-f)/2 ; Ab = aB = f/2

Ab/aB cho các loại giao tử: AB = ab = f/2 ; Ab = aB = (1-f)/2

Ví dụ mẫu

Một cá thể đực có kiểu gen

*
, biết tần số hoán vị ren giữa A và B là 20%.

a) Một tế bào của cá thể này giảm phân bình thường thì sẽ tạo ra những loại giao tử nào?

b) Cơ thể này giảm phân bình thường sẽ đến các loại giao tử với tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Cá thể đực có kiểu gen

*

a) khẳng định các một số loại giao tử được tạo nên từ một tế bào của thành viên trên

– trường hợp tế bào đó sút phân không xẩy ra hoán vị ren thì tế bào đó khi giảm phân sẽ khởi tạo ra hai nhiều loại giao tử là: AB cùng ab.

– giả dụ tế bào đó sút phân có xảy ra hoán vị gene thì tế bào đó khi bớt phân sẽ khởi tạo ra 4 nhiều loại giao tử với tỉ lệ đều bằng nhau là: AB, ab, Ab với aB.

b) xác minh các nhiều loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại giao tử của thành viên trên

f = 20%

=> thành viên trên khi bớt phân sẽ đến 4 loại giao tử với tỉ lệ khớp ứng là:

AB = Ab = (1 – f)/2 = (1 – 0,2)/2 = 0,4

Ab = aB = f/2 = 0,2/2 = 0,1

1.2. Xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình của đời nhỏ lai F1của phép lai có bố mẹ dị hợp 2 cặp gen

Phương pháp

a) Hoán vị gen 1 bên

– Xét khung người dị hòa hợp lệch (chéo) mang sử f = 20%

P: ♀

*
thân xám, cánh lâu năm x ♂
*
thân xám, cánh dài

G:BV=bv= 10 % ;Bv=bV= 40 % ↓ bV=Bv= 50%

F1: 25 % thân xám, cánh cụt : một nửa thân xám, cánh nhiều năm : 25 % thân đen, cánh dài

Như vậy, khi dị hợp chéo có xẩy ra hoán vị gen 1 bên thì tỉ lệ kiểu dáng hình luôn luôn là: 1 : 2 : 1.