Đây là nội dung bài viết thứ 2 trong series bài: Cổ tức – tất tần tật về những vấn đề chi trả cổ tức.

Bạn đang xem: Cách tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu

Nội dung nội dung bài viết này gồm:

Bản chất của “công thức tính giá kiểm soát và điều chỉnh khi trả cổ tức”Công thức tính giá điều chỉnh khi trả cổ tứcBốn ví dụ về cách tính giá kiểm soát và điều chỉnh khi trả cổ tức

Bài viết cùng công ty đề:

1. Bản chất công thức kiểm soát và điều chỉnh giá khi chia cổ tức

Công thức kiểm soát và điều chỉnh giá khi phân tách cổ tức được triển khai theo Định pháp luật bảo toàn vốn hóa và cái tiền

Hiểu đối kháng giản: ở góc nhìn toán học tập chia cũng tương tự không chia.


*

2. Công thức tính giá điều chỉnh khi trả cổ tức

*

P’: giá cổ phiếu sau khi thực hiện quyền (bao gồm cổ tức bằng tiền, cồ phiếu thưởng và cp phát hành thêm)

P: Giá cổ phiếu trước khi tiến hành quyền

Pa: Giá cổ phiếu phát hành thêm giành riêng cho quyền cài đặt ưu đãi

a: Tỉ lệ cổ phiếu phát hành thêm giành cho quyền mua mua ưu đãi. Đơn vị tính %

b: tỉ lệ chia cổ phiếu thưởng, trả cổ thức bằng cổ phiếu. Đơn vị tính %

C: Cổ tức bởi tiền.

3. Bốn ví dụ về phong thái tính giá kiểm soát và điều chỉnh khi trả cổ tức

Ví dụ 1: cách tính giá điều chỉnh khi trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức bằng tiền với phần trăm 20%, tương đương với nút nhận 2 nghìn VNĐ. => C =2.000 đồng

Khi đó, bạn lưu ý định vẻ ngoài bảo toàn vốn hóa và dòng vốn hay vận dụng công thức ta được, nôm na yêu cầu nhớ: Về phương diện toán học chia cũng như không chia:

P’ = phường – C = 150.000 – 2000 = 148.000 VNĐ (do không tồn tại tỷ lệ cổ phiếu phát thêm).

Khi đó 1 CP VNM cũ giá bán 150.000 VNĐ thành 1 CP VNM sau phân chia giá 148.000 VNĐ và 2000 VNĐ tiền cổ xưa tức.

Ví dụ 2: phương pháp tính giá điều chỉnh khi trả cổ tức bởi cổ phiếu, cổ phiếu thưởng

Cổ tức bằng cp với tỷ lệ 100:20 (tức là 20% – hay gồm 100 CP VNM trước chia sẻ nhận thêm 20 CP VNM sau chia) => b = 20%

Thưởng mang đến cổ đông cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100: 30 (tức là 30%) => b = 30%

Khi đó, về mặt toán học tập ta ghi nhớ chia cũng giống như không chia.

Xem thêm: 1001+ Mẫu Chữ Ký Đẹp Theo Tên Riêng, Tư Vấn, Hướng Dẫn Cách Ký Tên Đẹp Bằng Tay

Khi đó 100 CP VNM giá chỉ 150.000 VNĐ thì sau khi chia giá chỉ ta có giá 150 CP VNM giá từng nào (150 cổ phiếu này là bằng 100 cổ phiếu gốc, 20 cp chia cổ tức (20%) và 30 cổ phiếu thưởng (30%)). Tác dụng là 100.000 VNĐ/ CP VNM sau chia.

Áp dụng công thức: P’ = p. / (1 + b) = 150.000 / (1+20% +30%) = 100.000 đồng

Ví dụ 3: Cách tính giá kiểm soát và điều chỉnh khi trả cổ tức bằng quyền mua cổ phiếu ưu đãi

Bán ưu đãi, phần trăm 5:2 (tương đương mức 2/5 =40%) , với mức giá 60.000 đồng/CP. => Pa =60.000 đồng, a = 40%

Khi đó, về mặt toán học ta nhớ cho chia tương tự như không chia.

Ta để câu hỏi: 100 CP VNM giá trước thời gian ngày GDKHQ là 150.000 VNĐ và 40 CP VNM giá desgin 60.000 VNĐ tiếng thành 140 CP VNM là bao nhiêu.

P’ = p +(Pa X a)>/ (1 + a) = (150.000 + 60.000 x 40%)/ (1 +40%) = 124.300 đồng.

P/s: trường hợp giá xuất bản quyền mua cp ưu đãi cao hơn thị giá P, thì cp đó sẽ không còn điều bao gồm giá vào ngày thanh toán giao dịch không tận hưởng quyền. Đối cùng với NĐT mới rất có thể thấy vô lý mà lại trên TTCK các bạn sẽ thấy trường thích hợp này xảy ra là bình thường.

Ví dụ 4: Cách tính giá kiểm soát và điều chỉnh khi trả cổ tức tổng quát

Cổ tức bằng tiền: 20% (tương đương với 2 nghìn VNĐ) => C = 2.000