*

Bạn đang xem: Cách tính các loại thuế

*

ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thực hiện chế độ hỗ trợ tiền mướn nhà cho tất cả những người lao động trong thời điểm 2022
trang chủ Thư viện điều khoản Luật sư toàn quốc lý lẽ sư tư vấn Cùng đàm luận Vướng mắc pháp luật Thành viên Tra cứu pháp lý Tra cứu vãn biểu chủng loại

Xem thêm: Cách Gửi Ảnh Qua Airdrop Trên Ios 13, Cách Gửi Ảnh Qua Airdrop Trên Iphone, Ipad

x xin chào mừng chúng ta đến với Dân Luật. Để viết bài bác Tư vấn, Hỏi phương pháp Sư, liên kết với khí cụ sư và các bạn bè, … Bạn vui mừng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
*

Thuế là một nghành nghề khá phức tạp, khi trêm mỗi sản phẩm & hàng hóa hay khoản thu nhập đều chịu đựng một hoặc một vài loại thuế khác nhau. Sau đây là công thức tính thuế các loại thuế thường gặp:

1. Thuế xuất khẩu, nhập vào (Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu)

Thuế XK, NK đối với hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất tỉ trọng %

Thuế XK, NK nên nộp

=

Số số lượng sản phẩm thực tế được ghi trên tờ khai hải quan

X

Giá trị tính thuế tính trên một đơn vị chức năng hàng hóa

x

Thuế suất

(%)


Thuế XK, NK đối với hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất xuất xắc đối

Thuế XK, NK phải nộp

=

Số lượng hàng hóa thực tế được ghi bên trên tờ khai hải quan

X

Mức thuế suất xuất xắc đối


Biểu thuế xuất khẩu, nhập vào ưu đãi, danh mục hàng hóa với mức thuế tốt đối, nút thuế lếu láo hợp, thuế nhập khẩu bên cạnh hạn ngạch thuế quan tiền được quy định rõ ràng tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế tiêu thụ đặc biệt (Luật thuế tiêu thụ quánh biệt)

Thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt phải nộp

=

Giá tính thuế tiêu thụ quánh biệt

X

Thuế suất thuế tiêu thụ quánh biệt

Cách tính giá tính thuế tiêu thụ sệt biệt

Đối với hàng hóa trong nước

Giá tính thuế tiêu thụ sệt biệt

=

Giá chào bán (chưa tính thuế GTGT) – Thuế đảm bảo môi trường

1 + thuế suất thuế tiêu thụ quánh biệt

Đối với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ sệt biệt

Giá tính thuế tiêu thụ sệt biệt

=

Giá tính thuế nhập khẩu

+

Thuế Nhập khẩu

Thuế quý hiếm gia tăng

Thuế GTGT nên nộp

=

Giá tính thuế GTGT

X

Thuế suất

(%)

Giá tính thuế GTGT cùng thuế suất tìm hiểu thêm tại Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (Luật thuế thu nhập doanh nghiệp)

Thuế thu nhập doanh nghiệp nên nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất (%)

Thu nhập tính thuế TNDN

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Thu nhập miễn thuê

-

Các khoản lỗ theo quy định

Thu nhập chịu thuê

=

Doanh thu

-

Chi phí

+

Các khoản thu nhập cá nhân khác

Thuế thu nhập cá nhân (Luật thuế thu nhập cá nhân)

Đối với cá nhân cư trú:

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

Thuế TNCN bắt buộc nộp

=

Doanh thu

X

Thuế suât

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thuế TNCN yêu cầu nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất

Thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Các khoản bảo hiểm

-

Các khoản được sút trừ

Thu nhập từ trên đầu tư, chuyển nhượng vốn

Thuế TNCN buộc phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất

Thuế suất núm thể, biểu thuế được lý lẽ chị huyết tại chế độ Thuế thu nhập cá thể 2007.