Việc Tụng tởm Niệm Phật mặt hàng ngày hình như quá đỗi thân quen với từng Phật Tử. Tuy nhiên, cần nắm rõ và có sự quan sát nhận thâm thúy hơn về niệm Phật, cũng giống như khái niệm và mục đích của niệm Phật để có thể vận dụng câu hỏi hành trì niệm Phật để mang lại sự an lạc cho từ bỏ thân. Nghi thức niệm Phật hằng ngày thế nào cho đúng cũng là điều nhiều Phật tử quan tiền tâm.

Bạn đang xem: Cách niệm phật mỗi ngày


Niệm Phật là gì?

“Niệm” tức là nhớ, suy nghĩ, “Phật” lại có nghĩa là giác. Như vậy, niệm Phật tức là chúng ta luôn luôn nhớ, nghĩ đến Phật tuyệt nói rộng hơn là bọn họ luôn sống trong tỉnh giấc thức và gồm chánh niệm trong đều hành động.

niệm Phật tức là họ luôn luôn nhớ, nghĩ mang đến Phật

Khi trung tâm ta bị đưa ra phối vì những tạp niệm thì ta sẽ dùng tiếng niệm Phật để lấn áp đi phần đông dòng cân nhắc đó và có thể đặt chổ chính giữa mình vào trong xâu chuỗi cơ mà khi ta đã hành trì.

Lúc này, giờ đồng hồ niệm Phật sẽ từ từ đi vào nội chổ chính giữa ta và bản thân mình đề nghị phải xóa bỏ đi đầy đủ uế trược, phiền óc trong lòng, từ đó ta rất có thể gạn lọc và thay đổi tâm của ta từ điều ác trở thành thiện, từ tạp niệm đưa ra phối mang lại sự thanh tịnh và giống cùng với cảnh giới của chư Phật.

Lợi ích của bài toán niệm Phật

Quan niệm trọng điểm linh của tín đồ phương Đông khá sâu sắc về Phật giáo. Vị vậy, bạn tin Phật, tiếp tục niệm phật nhiều phần muốn một chiếc tâm thật tình và liên kết với tia nắng vô biên của Đức Phật. Ngoài ra, niệm Phật còn có những tác dụng sau:

+ Được Quan ráng m cùng 25 vị người yêu tát và Long thần hộ pháp bảo vệ.+ Được chư Phật, Phật A Di Đà hôm mai hộ niệm.+ giảm sút nghiệp chướng, tăng phước nghiệp cho phiên bản thân và gia đình.+ quan yếu bị sợ hãi từ ân oán hận, lao tù, oanh tử, lửa, nước hay đạo binh và gông cùm xiềng xích.+ trọng tâm thường hoan hỉ, khí sức tốt, làm cho mọi vấn đề đều có hiệu quả tốt đẹp.+ fan niệm Phật khi lâm phổ biến sẽ không bị đày đọa bên dưới địa ngục. Do trong tâm tốt làm điều hướng thiện nên những khi chết đi giờ thơm sẽ còn lại ngàn đời.+ bạn tu Phật nhiều năm sẽ tiến hành đức Phật tự bi gia hộ.

Những xem xét trước khi niệm Phật

Y phục của Phật tử lúc niệm phật phải chỉn chu, kín đáo, nên mặc áo lam.

fan đứng ngay thật hướng về bàn thờ tổ tiên Phật.

ví như nhà không có nơi cúng thì có thể xoay mặt về hướng Tây (hướng mặt trời lặn).

*

Nghi thức niệm Phật đầy đủ

1. Đảnh lễ– Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến đổi pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp nhân từ Thánh Tăng thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)

– Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi tình nhân Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền tình nhân Tát, Hộ Pháp Chư Tôn bồ Tát, Linh sơn Hội Thượng Phật người thương Tát. (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây Phương rất Lạc quả đât Đại từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán vắt m người tình Tát, Đại nuốm Chí ý trung nhân Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương người thương Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng ý trung nhân Tát. (1 lạy)

2. Sám hối(Hành đưa quỳ lên chấp nhì tay lại khấn nguyện):

Con tên họ, tuổi, pháp danh ví như có……..Hôm nay, bé nguyện ăn uống năn, sám hối tất cả tội lỗi tự vô thỉ, vô chung đến thời điểm này do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, thân khẩu ý không thanh tịnh làm cho vô lượng, vô biên tội ác như: giết mổ cha, giết thịt mẹ, giết thịt A La Hán, khiến cho thân phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá sự liên kết của bọn chúng tăng, ăn uống thịt uống rượu, liền kề sanh sợ vật, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ… Nay bé thành tâm ăn uống năn, sám ân hận nghiệp chướng của con, chân thành sám hối, không đủ can đảm che dấu tội đang làm, nguyện được trừ diệt. Tội lỗi vị lai thề không dám tạo nữa.

– nam mô cầu Sám ăn năn Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)3. Tán PhậtPhật A Di Đà thân kim sắc

Tướng giỏi quang minh từ trang nghiêm

Năm Tu Di uyển đưa bạch hào

Bốn biển béo trong ngần đôi mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số người thương Tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen xoàn lên giải thoát.

Nam-mô Tây phương cực lạc trái đất đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật.

4. Niệm PhậtNam-mô A Di Đà Phật. (108 lần hoặc tùy niệm càng các càng tốt)

Nam-mô Đại Bi Quán ráng m người tình Tát. (10 lần)

Nam-mô Đại cố gắng Chí người yêu Tát. (10 lần)

Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương nhân tình Tát. (10 lần)

Nam-mô tịnh tâm Đại Hải Chúng nhân tình Tát. (10 lần)

5. Phát nguyệnNguyện sinh Tịnh Độ ở Tây Phương

Chín phẩm hoa sen là cha Mẹ,

Hoa nở thấy Phật bệnh vô sanh,

Bồ Tát bất thối là các bạn lữ.

Xem thêm: Truyện Ai Là Định Mệnh Của Ai Là Định Mệnh Của Ai, Ai Là Định Mệnh Của Ai

6. Hồi hướng

Nguyện lấy công đức này,

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền tư ân nặng nề (ân thân phụ mẹ, ân Tam bảo, ân Tổ quốc cùng ân bọn chúng sanh vạn loại)

Dưới cứu vãn khổ tía đường (địa ngục, ngạ quỷ cùng súc sanh)

Nếu gồm ai thấy nghe,

Đều vạc lòng tình nhân đề

Hết một báo thân này,

Đồng sanh cõi rất Lạc.

(Quỳ xuống chấp nhì tay lại chuyển lên ngang ngục thực tâm hồi hướng, nguyện):

– nhỏ nguyện mang công đức này, cúng nhịn nhường lên 3 ngôi tam bảo, 4 ơn cùng 3 cõi pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

– con xin hồi hướng công đức này nguyện mang đến quốc thái dân an bọn chúng sinh an lạc nhân loại hòa bình.

– Hồi phía cho tất cả các vong linh ở xung quanh đây, các ân oán hồn yểu tử thập loại cô hồn đầu ngành cuối bể, không công ty không cửa, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của nhỏ xả bỏ ân oán thù, cùng con niệm phật, được không ít phước báu tốt đẹp, thảy gần như siêu thoát, hồi nhắm đến Tây Phương Tịnh Độ.

– Nguyện hồi phía công đức này mang lại cho.. (người mất thương hiệu gì nói ra..) được không ít phước báu tốt đẹp sinh về cõi tĩnh thổ an nhàn.

– Nguyện hồi phía công đức này đến phụ vương Mẹ cả nhà em thân bởi quyến thuộc hiện tiền của con thân trung khu an lạc, thiện căn tăng trưởng, lâu mạng thọ dài, nghiệp chướng tiêu trừ, tứ đại điều hoà, làm lành lánh dữ, nghe biết Phật Pháp, chăm tâm tu hành.

– Nguyện hồi phía công đức này cho với Cửu Huyền Thất Tổ nội ngoại đôi mặt đồng sinh Tịnh Độ.

– Nguyện mang đến con ba chướng tiêu trừ, tía độc tiêu trừ phúc huệ tăng trưởng, thân tâm an lạc, tứ đại điều hòa, tâm ý trung nhân Đề tăng trưởng, hết một báo thân này nhỏ nguyện sinh về Tây Phương cực Lạc.

– Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

7. Tam tự quy yTự quy y Phật, đương nguyện bọn chúng sanh, thể giải Đại đạo, vạc vô thượng tâm. (1 lạy).

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy).

Tự quy y Tăng, đương nguyện bọn chúng sanh, thống lý Đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

Nghi thức niệm Phật hàng ngày dành cho tất cả những người ít thời hạn tu tập

Đạo Phật độ lượng với tất cả chúng sinh. Vì chưng vậy đối với những người có ít thời hạn tu tập có thể thực hiện cách thức đơn giản rộng là niệm 10 lần thương hiệu A Di Đà Phật. Câu hỏi này giúp bọn họ dễ dàng nhất tâm chánh niệm và an lạc thanh thản.

Thời gian để hành trì niệm Phật A Di Đà bắt đầu khi bọn họ thức dậy vào sáng sớm mai, khi không xuống đất, hãy ngồi thẳng thớm, hít thở phần lớn đặn và niệm 10 lần Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị có thể niệm khủng tiếng hay niệm thầm phụ thuộc vào ý ước ao của từng người, tuy vậy một lúc câu niệm đang trở thành một trong những phần trong trọng điểm thức của chúng ta, thì khá thở bọn họ tự nhiên sẽ an nhàn hơn vô cùng nhiều.Sau đó, chúng ta hành trì công huân này lặp lại 8 đợt nữa trong một ngày, tổng cộng là 9 lần từng ngày. Thời gian để triển khai được cách thức như sau:

Buổi sớm sau khoản thời gian thức dậyTrước khi sử dụng điểm trung ương sángSau khi sử dụng điểm tâmTrước khi ban đầu làm vấn đề chính vào ngàyTrước khi ăn trưaSau khi nạp năng lượng trưaTrước khi nạp năng lượng tốiSau khi ăn tốiĐọc khiếp phật trước lúc ngủ