Tả ngôi trường bởi Tiếng Anh lớp 6 bao gồm dàn ý, thuộc 3 đoạn văn mẫu mã tả ngôi trường, giúp những em học viên rèn luyện kỹ năng, biết viết một đoạn văn ngắn bởi tiếng Anh về chủ thể trường học tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Bài văn tả ngôi trường bằng tiếng anh lớp 6

*

Với 3 đoạn văn tả ngôi trường bằng tiếng Anh bao gồm dịch, tổng hợp các Từ vựng – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thường chạm mặt trong chủ đề trường học. Hy vọng để giúp đỡ các em ngày dần học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 6.

Dàn ý tả ngôi trường bởi tiếng Anh

Đoạn văn nói/ reviews về trường học bởi tiếng Anh bao gồm những ý bao gồm sau:

What’s your school’s name/ address? – tên trường & Địa chỉHow is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như vậy nào? (miêu tả chung về ngôi trường)How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – con số giáo viên, học sinh, lớp học cùng số tầng.How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – diễn tả giáo viên với học sinh.What bởi you lượt thích the best about your school? – Điều gì ngơi nghỉ ngôi trường khiến bạn thích nhất

Viết 1 đoạn văn bởi tiếng Anh về ngôi trường

Tiếng Anh

Hello! My name is hoa. I’d lượt thích to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy rã street. It is very beautiful and very big. My school has a front yard và a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, và a playground. The backyard has a play ground . My school has 40 teachers, 1000 students and 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers & my friends very much. Because they are very friendly & always help me whenever I need.

Tiếng Việt

Xin chào! tên tôi là Hoa. Tôi mong mỏi kể cho bạn nghe về trường học của tôi. Ngôi trường tôi tên trường cung cấp 2 Lý hay Kiệt. Ngôi trường tôi ở mặt đường Duy Tân. Nó cực kỳ đẹp và rất lớn. Trường tôi gồm sân trước với sân sau. Sân trước có tương đối nhiều hoa, cây xanh, cờ đầu, sảnh chơi. Sảnh sau có sân chơi. Ngôi trường tôi bao gồm 40 giáo viên, 1000 học sinh và 30 phòng. Em mong mỏi em là học tập sinh tốt của trường thcs Lý hay Kiệt. Em rất thương mến trường lớp, những thầy cô giáo và chúng ta của em. Bởi vì họ rất thân mật và gần gũi và luôn giúp đỡ tôi bất cứ khi nào tôi cần.

Xem thêm: 17 Điều Con Trai Cần Gì Ở Con Gái Khi Yêu? 10 Điều Nàng Làm Chàng Mê

Tả về ngôi trường học bởi Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going lớn talk about my school. This is my school. Its name is quang Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school.Many people say my school is a “green school” beaucase every student và teacher is have protecting the envirointment awareness.

Tiếng Việt

Xin chào, bản thân tên Trí, mình là học sinh. Bây giờ mình sẽ nói về trường mình. Đây là trường mình tên là quang quẻ Trung, là trường cung cấp 2, trường bản thân có 20 phòng học, lớp nào cũng đều có máy chiếu. Tất cả các giáo viên số đông thân thiện. Bao quanh trường tôi có khá nhiều cây xanh, đa số người nói trường tôi là “trường học xanh” bởi vì mọi học sinh và giáo viên đông đảo phải đảm bảo ý thức về môi trường.

Tả ngôi trường bởi tiếng Anh

Tiếng Anh

My name is Hoa. I’m fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small and antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind và help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting & they always understand what are you thinking about? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice và practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, thể thao festival & fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Tiếng Việt

Tôi tên là Hoa. Tôi mười lăm tuổi. Em học tập trường thcs Lê Quý Đôn. Đây chưa hẳn là ngôi trường tốt nhất có thể nhưng với tôi đây là ngôi trường tốt nhất mà tôi từng học. Trường học của tôi bé dại và cổ kính. Nó tại 1 ngôi làng nhỏ nên không có không ít người vào trường này cơ mà tôi ko thấy rầu rĩ về điều này vì những người ở đó thực sự giỏi bụng và trợ giúp tôi trường hợp tôi chạm mặt khó khăn. Các giáo viên trong trường này thật thú vị với họ luôn hiểu ai đang nghĩ gì? Lần thứ nhất học sinh sống đó, tôi luôn nghĩ rằng bọn họ là phù thủy vày họ rất có thể đọc được cân nhắc của tôi. Mỗi buổi học tập ở trường tôi không gớm ghê hơn trường khác bởi vì thầy cô ko dạy triết lý cho tôi. Họ có nhu cầu tôi rèn luyện và luyện tập. Nhưng mà họ cũng là một trong những giáo viên nên họ luôn giao cho học sinh bài tập về nhà, nhiều bài tập về đơn vị … Ở ngôi ngôi trường này, bao gồm rất nhiều vận động ngoài trời như cắm trại, hội thao, hội chợ. Nhưng mà dù sao đây cũng không hẳn là vấn đề, sự việc là các sinh viên ở đó thực sự chăm chỉ học tập vì họ có nhu cầu ngôi ngôi trường này trở đề xuất nổi tiếng.