Phiếu bài bác tập cuối tuần môn Toán lớp 4 cả năm bao gồm 35 phiếu ôn tập, tương ứng với 35 tuần trong cả năm học tập 2020 - 2021. Mỗi cuối tuần thầy cô chỉ việc phát 1 phiếu ôn tập này đến học sinh.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn toán lớp 4 cả năm

Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 tổng hợp những dạng toán vào chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4 theo tuần, từng tuần có 4 bài tập, rất thuận tiện cho các em học viên ôn tập, khối hệ thống lại loài kiến thức. Ngoài ra, thầy cô và những em bao gồm thể đọc thêm bài tập môn giờ Việt.


Phiếu bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 1

Bài 1: Điền dấu ( ; = ) thích hợp vào khu vực chấm

23476.......32467

34890 .........34890

5688..........45388

93021...........9999

Bài 2: Một xí nghiệp trong 4 ngày tiếp tế được 680 ti vi. Hỏi vào 7 ngày nhà máy đó cấp dưỡng được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Bài 3: Số tía mươi nghìn không trăm linh bảy viết là:

A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Bài 4: Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là:

A. 99 999

B. 98756

C. 98765

D. 99 995

Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên

......................................................................

......................................................................


......................................................................

......................................................................

Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 2

Bài 1: Viết những số sau:

a. Mười lăm nghìn:...............................................

b. Bảy trăm năm mươi:..........................................

c. Tư triệu:...........................................................

d. Một nghìn bốn trăm linh năm:............................

Bài 2: trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn nhất là:

A. 67382

B. 62837

C. 286730

D. 62783

Bài 3: Số ngay tức khắc sau số 999 999 là:

A. 1 triệu

B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Bài 4: Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đối chọi vị:.................

Phần dùng để sửa bài xích làm không nên ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 3

Bài 1: Viết số phù hợp vào nơi chấm


a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........;681.

b. 100;.......;.........;........; 108; 110.

Bài 2: Viết số gồm:

a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 1-1 vị:.......................

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 đối chọi vị:............................................

c. 9 trăm nghìn, 4 nghìn, 6 trăm 3 chục:............................

Bài 3: hàng số tự nhiên là:

A. 1, 2, 3, 4, 5,........................

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,.................

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.................

D. 0, 1, 3, 4, 5,..................

Bài 4: tra cứu x với: x là số tròn chục, 91> x > 68 ; x=..............................................

Phần dùng để sửa bài xích làm không nên ở trên

............................................................

............................................................

............................................................

Xem thêm: Bài Thơ Tâm Sự Tuổi Già Của Chu Dung Cơ, Tâm Sự Tuổi Già

Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 4

Bài 1: Viết số phù hợp vào nơi chấm .

a. 50 dag = ...................hg 4 kilogam 300g =................. .g

b. 4 tấn 3 kilogam = ..................kg 5 tạ 7 kilogam = ................kg

c. 82 giây = .........phút ........giây 1005 g = .......kg .....g

Bài 2: 152 phút = .......giờ ......phút . Số phải điền là:

A. 15 tiếng 2 phút ; B. 1 tiếng 52 phút ; C. 2 tiếng đồng hồ 32 phút ; D. 1 tiếng 32 phút

Bài 3: 8 hộp cây viết chì giống hệt có 96 chiếc bút chì. Hỏi 5 hộp như vậy có số cây viết chì là:

A. 12 cây bút chì ; B. 60 cây bút chì ; C . 17 cây bút chì ; D. 40 cây bút chì

Bài 4: tất cả 5 gói bánh từng gói nặng trĩu 200g với 4 gói kẹo mỗi gói nặng nề 250g . Hỏi tất cả có từng nào kilôgam các loại bánh kẹo ?

...................................................................


...................................................................

...................................................................

Phần dùng làm sửa bài làm sai ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 5

Bài 1: Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

a) 3 ngày = ..........giờ

5 tiếng = ............. Phút

b) 3h 10 phút = ........phút

2 phút 5 giây = ............ Giây

Bài 2: một đội nhóm có 5 HS có số đo theo thứ tự là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm .

Hỏi vừa phải số đo độ cao của mỗi học sinh là bao nhiêu?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 3: trong những số: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thì số bé bỏng nhất là:

A. 5 647 532 ; B. 4 785 367 ; C. 11 048 502 ; D. 8 000 000

Bài 4: Can đầu tiên đựng 12 lít nước. Can thiết bị hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ cha đựng bao nhiêu lít nước ? Biết trung bình từng can đựng 15 lít nước.

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phần dùng làm sửa bài xích làm không đúng ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính:


a) 2547 + 7241 b) 3917 - 2567

.................................................................

.................................................................

.................................................................


c) 2968 + 6524 d) 3456 - 1234

.................................................................

.................................................................

.................................................................


Bài 2: nếu a = 6 thì giá trị của biểu thức 7543 x a là

A. 45248; B. 45058; C. 45258; D. 42358

Bài 3: Một trường gồm 315 học viên nữ, số học viên nam ít hơn số học viên nữ 28 bạn. Hỏi trường đó bao gồm bao nhiêu học sinh?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 4: Tính tổng của số nhỏ xíu nhất có 8 chữ số và số lớn số 1 có 7 chữ số .

Số bé nhỏ nhất có 8 chữ số là:....................... ; Số lớn số 1 có 7 chữ số là:......................

Tổng của nhì số kia là:..................................................................................................

Phiếu bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 7

Bài 1: nếu a = 47685 ; b = 5784 thì giá trị biểu thức a + b là:

A. 53269; B. 53469; C. 53479; D. 53569;

Bài 2: cho thấy m = 10 ; n = 5 ; p. = 2, tính cực hiếm của biểu thức:

a) m + n + p =.............................................................................

b) m + n - p. =.............................................................................

c) m + n x phường =.............................................................................

Bài 3: Một hình chữ nhật gồm số đo chiều nhiều năm là 16 cm, chiều rộng lớn là 12 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật chính là bao nhiêu?