Toán lớp 5: cộng trừ nhân phân chia số thập phân

2. Nhân phân tách số thập phân 3. Bài tập cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân

Toán lớp 5: các phép tính số thập phân là tài liệu vị intlschool.edu.vn biên soạn bao gồm phần nội dung lý thuyết và gợi nhắc cách giải các bài tập rõ ràng về các dạng toán số thập phân thường xuyên gặp. Mời các em xem thêm để làm rõ hơn về dạng toán này.

Bạn đang xem: Bài tập: các phép tính với số thập phân

Để tải toàn cục tài liệu, mời nhấn vào đường link: các phép tính với số thập phân

1. Cộng trừ số thập phân

Để cộng, trừ số thập phân ta bao gồm hai phương pháp tính sau:

Cách 1: dịch số thập phân về phân số và triển khai phép cộng, trừ phân số

Ví dụ: Tính:

a) 2,4 + 3,6

b) 7,15 – 1,8

c) 3,16 + 2,4

d) 19 – 16,78

Lời giải:


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Cách 2: Đặt tính và triển khai phép cộng, trừ theo sản phẩm tự từ nên qua trái

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 3,6 + 2,78

b) 10,2 – 4,5

c) 2,27 + 0,58

d) 20 – 3,2

Lời giải:

a) 3,6 + 2,78

• sản phẩm phần trăm: 0 cùng 8 bằng 8, viết 8

• mặt hàng phần mười: 6 cùng 7 bằng 13, viết 3, ghi nhớ 1

• Hàng solo vị: 2 thêm 1 bằng 3, 3 cùng 3 bằng 6, viết 6

Vậy 3,6 + 2,78 = 6,38

b) 10,2 – 4,5

• hàng phần mười: 2 ko trừ được 5, đem 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 1

• Hàng đơn vị: 4 thêm một bằng 5, 0 ko trừ được 5, rước 10 trừ 5 được 5, viết 5 lưu giữ 1

• sản phẩm chục: 0 thêm 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0

Vậy 10,2 – 4,5 = 5,7

c) 2,27 + 0,58

• hàng phần trăm: 7 cùng 8 bởi 15, viết 5, nhớ 1

• sản phẩm phần mười: 5 thêm một bằng 6, 2 cùng 6 bằng 8, viết 8

• Hàng đối kháng vị: 2 cùng 0 bởi 2, viết 2

Vậy 2,27 + 0,58 = 2,85

d) trăng tròn – 3,2

• sản phẩm phần mười: 0 ko trừ được 2, rước 10 trừ 2 được 8, viết 8, ghi nhớ 1

• Hàng đối chọi vị: 3 thêm 1 bằng 4, 0 ko trừ được 4, rước 10 trừ 4 được 6, viết 6, ghi nhớ 1

• sản phẩm chục: 0 thêm một bằng 1, 2 trừ 1 bởi 1, viết 1

Vậy 20 – 3,2 = 16,8


2. Nhân phân chia số thập phân

Để nhân, chia số thập phân ta gồm hai cách tính sau:

Cách 1: chuyển số thập phân về phân số và triển khai phép cộng, trừ phân số

Chú ý: lúc nhân, chia sô thập phân với một trong những tự nhiên khác 0, ta chuyển số tự nhiên đó về phân số có mẫu số bởi 1.

Ví dụ: Tính:

a) 4,6 : 2,3

b) 11,2 x 5

Lời giải:

a)

*

b)

*

Cách 2: Đặt tính và tiến hành phép cộng, trừ theo trang bị tự từ đề xuất qua trái

2.1. Phép nhân số thập phân

2.1.1.Nhân số tự nhiên và thoải mái với số thập phân

Quy tắc:

+ cách 1: Nhân như nhân các số tự nhiên và thoải mái (không chú ý dấu phẩy)

+ cách 2: Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân tất cả bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách bóc ở tích ra bấy nhiêu chữ số tính từ lúc phải thanh lịch trái.

Ví dụ: Tính 3,5 x 7

Lời giải:

Phần thập phân có 1 chữ số buộc phải ta dùng dấu phẩy tách bóc ở tích 1 chữ số tính từ lúc phải sang.

Chú ý: Nhân số thập phân với 10, 100, 1000,…

Quy tắc: lúc nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…ta dịch vết phẩy của số thập phân lịch sự bên đề xuất một, hai, ba,… chữ số.

Ví dụ: Tính 62,176 x 100

Lời giải:

62,176 x 100 = 6217,6

Số 100 gồm 2 chữ số 0 đề xuất ta dịch vệt phẩy của số thập phân sang đề xuất 2 chữ số.

2.1.2. Nhân số thập phân cùng với số thập phân

Quy tắc:

+ bước 1: Nhân như nhân các số tự nhiên và thoải mái (không chú ý dấu phẩy)


+ bước 2: Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân tất cả tất cả bao nhiêu chữ số rồi cần sử dụng dấu phẩy bóc ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải quý phái trái.

Ví dụ: Tính 2,5 x 3,17

Phần thập phân có toàn bộ 3 chữ số buộc phải ta cần sử dụng dấu phẩy bóc ở tích 3 chữ số tính từ lúc phải sang.

2.2. Phép chia số thập phân

2.2.1. Chia số thập phân đến số từ nhiên

Quy tắc:

+ cách 1: phân tách phần nguyên của số bị chia cho số chia

+ cách 2: Viết vết phẩy vào bên buộc phải thương sẽ tìm được

+ bước 3: rước chữ số thứ nhất ở hàng thập phân của số bị phân tách để liên tục thực hiện tại phép chia

+ cách 4: liên tiếp chia cùng với từng số ở vị trí thập phần của số bị chia

Ví dụ: Tính: 10,8 : 2

Lời giải:

• 10 phân chia 2 được 5, viết 5, 5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

• Viết vệt phẩy vào sau số 5.

• 8 phân chia 2 được 4, viết 4, 4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

Vậy 10,8 : 2 = 5,4

2.2.2. Phân chia số thập phân cho số thập phân

Quy tắc:

+ cách 1: Đếm xem gồm bao nhiêu chữ số tại đoạn thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy nghỉ ngơi số bị phân tách sang bên đề xuất bấy nhiêu chữ số.

Xem thêm: Lời Bài Hát Nơi Ấy Con Tìm Về, Lời Bài Hát: Nơi Ấy Con Tìm Về

+ cách 2: bỏ dấu phẩy ở số phân tách rồi thực hiện phép phân tách như chia cho số từ bỏ nhiên.

Chú ý: Khi chuyển dấu phẩy sang đề nghị mà cảm thấy không được chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì chế tạo đó từng ấy chữ số 0

Ví dụ: Tính 13,11 : 2,3

Lời giải:

• Phần thập phân của số chia tất cả một chữ số, ta dịch vết phẩy của số 13,11 quý phái bên yêu cầu một chữ số được 131,1; bỏ dấu phẩy ngơi nghỉ số 2,3 được 23.

• triển khai phép phân tách 131,1 : 23 (chia số thập phân mang lại số trường đoản cú nhiên)


2.2.3. Chia số thoải mái và tự nhiên cho số thập phân

Quy tắc:

+ bước 1: Đếm xem bao gồm bao nhiêu chữ số ở đoạn thập phân của số phân chia thì viết phân phối bên nên số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

+ cách 2: vứt dấu phẩy ở số phân chia rồi thực hiện phép chia như chia những số từ bỏ nhiên.

Ví dụ: Tính 9 : 4,5

• Phần thập phân của số chia gồm một chữ số, ta chế tạo bên buộc phải chữ số cửu một chữ số 0; vứt dấu phẩy nghỉ ngơi số 4,5 được 45.

• triển khai phép chia 90 : 45

3. Bài xích tập cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

1,12 + 3,46

2,48 + 18,1

3,56 + 42,3

0,913 + 1,02

5,28 – 0,121

45 – 0,253

9,84 – 4

829,1 – 28,19

28,13 x 6

2,4 x 7,56

0,2 x 0,8

16,54 x 15

3080 : 5,5

96 : 15

235,5 : 2,5

90 : 450

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) (2568 – 146,4) : 4,8 – 120,5

b) 1728 : (2,92 + 6,68) – 45,16

c) 48,19 + 39,1 x 3,2

d) (128,4 – 73,20) : 240 + 18,32

Bài 3: Tìm , biết:

a) 6,2 + = 8,8 + 3,92

b) 1,8 – = 0,2 + 0,87

c) × 2,6 = 14,2 + 11,8

d) : 3,4 = 92,58 – 11,46

Bài 4: Tính giá chỉ trị các biểu thức sau một biện pháp hợp lí:

A = 41,54 – 3,18 + 23,17 + 8,46 – 5,82 – 3,17

B = 123,8 – 34,15 – 12,49 – (5,85 – 2,49) + 10

C = 32,18 + 36,42 + 13,93 – (2,18 + 6,42 + 3,93)

Bài 5: Tính nhanh:

a) (81,6 x 27,3 – 17,3 x 81,6) x (32 x 11 – 3200 x 0,1 – 32)

b) (13,75 – 0.48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) x (1,8 x 5 – 0,9 x 10)

c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11,9 – 900 x 0,01 – 2,9)

Bài 6: một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 86,7 m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 21,6 m. Tính chu vi của loại sân đó.

Bài 7: tất cả 3 thùng đựng dầu. Thùng thứ nhất có 10,5l, thùng trang bị hai có khá nhiều hơn thùng đầu tiên 3l, số lít dầu sinh sống thùng thứ bố bằng trung bình cùng của số lít dầu trong nhì thùng dầu. Hỏi cả bố thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 8: Hình tam giác ABC bao gồm tổng độ lâu năm của cạnh AB và BC là 9,1 cm; tổng độ nhiều năm cạnh BC cùng AC là 10,5 cm; tổng độ dài cạnh AC và AB là 12,4cm. Tính chu vi tam giác ABC.

Bài 9: Khi tiến hành phép trừ một vài tự nhiên cho một số trong những thập phân mà lại phần thập phân gồm một chữ số, các bạn Bình vẫn chép thiếu dấu phẩy nên đã triển khai trừ nhị số thoải mái và tự nhiên và tìm được công dụng là 153. Em hãy viết phép trừ ban đầu, biết hiệu đúng của phép trừ là 308,7.

Bài 10: : trong một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 80,2. Số trừ bự hơnhiệu là 5,5. Tra cứu số bị trừ, số trừ của phép trừ đó?


Lời giải bài bác tập cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân

Bài 1: học viên tự để phép tính rồi tính

Bài 2: 

a) (2568 – 146,4) : 4,8 – 120,5 = 2421,6 : 2,8 - 120,5 = 504,5 - 120,5 = 384

b) 1728 : (2,92 + 6,68) – 45,16 = 1728 : 9,6 - 45,16 = 180 - 45,16 = 134,84

c) 48,19 + 39,1 x 3,2 = 48,19 + 125,12 = 173,31

d) (128,4 – 73,20) : 240 + 18,32 = 55,2 : 240 + 18,32 = 0,23 + 18,32 = 18,55

Bài 3: 

a) = 6,52

b) = 0,73

c) = 10

d) = 275,808

Bài 4: 

A = 41,54 – 3,18 + 23,17 + 8,46 – 5,82 – 3,17 = 61

B = 123,8 – 34,15 – 12,49 – (5,85 – 2,49) + 10 = 83,8

C = 32,18 + 36,42 + 13,93 – (2,18 + 6,42 + 3,93) = 70

Bài 5: 

a) (81,6 x 27,3 – 17,3 x 81,6) x (32 x 11 – 3200 x 0,1 – 32) = 0

b) (13,75 – 0.48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) x (1,8 x 5 – 0,9 x 10) = 0

c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11,9 – 900 x 0,01 – 2,9) = 0

Bài 6: 390m

Bài 7: 36l dầu

Bài 8: Chu vi tam giác = (9,1 + 10,5 + 12,4) : 2 = 16cm

Bài 9: Phép trừ ban đầu: 326 - 17,3

Bài 10: Số bị trừ: 40,1; số trừ: 22,8; hiệu: 17,3.

-----

Trên đây, intlschool.edu.vn đang tổng hợp cụ thể cho các em nắm rõ hơn về kiểu cách cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân giúp các em học viên học xuất sắc môn Toán lớp 5, sẵn sàng cho các bài thi trong năm học.