– Vi xử lý: Dual-core táo bị cắn S3 và táo khuyết W2 (chip không dây)– RAM: 512MB– bộ nhớ trong: 16GB (Phiên bản Cellular / LTE)– Thời lượng pin: 18 hours– Màn hình: 42 mm OLED Retina display Force Touch– Độ sáng: 1000nits– Kết nối: GPS, NFC, công nghệ bluetooth không dây 4.2, Wi-Fi 802.11b/g/n– phòng nước: 50mét


3.550.000VND","sku":"","variation_description":"","variation_id":1185,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_size":"38mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3550000,"display_regular_price":3550000,"image":"title":"Untitled_1","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922.jpg","alt":"","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-600x600.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-600x600.jpg 600w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922-247x247.jpg 247w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922-100x100.jpg 100w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-150x150.jpg 150w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-300x300.jpg 300w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922.jpg 500w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.550.000VND","sku":"","variation_description":"","variation_id":1186,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang","attribute_pa_size":"38mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4100000,"display_regular_price":4100000,"image":"title":"2s","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/2s-e1548057167838.jpg","alt":"","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/2s-600x600.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/2s-600x600.jpg 600w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/2s-e1548057167838-247x247.jpg 247w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/2s-e1548057167838-100x100.jpg 100w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/2s-150x150.jpg 150w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/2s-300x300.jpg 300w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/2s-e1548057167838.jpg 500w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/2s-e1548057167838.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/2s-e1548057167838-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/2s-e1548057167838-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":958,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.100.000VND","sku":"MQJQ2-1","variation_description":"","variation_id":1187,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"bac","attribute_pa_size":"42mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3750000,"display_regular_price":3750000,"image":"title":"1s","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/1s-e1548057181848.jpg","alt":"","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/1s-600x600.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/1s-600x600.jpg 600w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/1s-e1548057181848-247x247.jpg 247w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/1s-e1548057181848-100x100.jpg 100w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/1s-150x150.jpg 150w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/1s-300x300.jpg 300w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/1s-e1548057181848.jpg 500w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/1s-e1548057181848.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/1s-e1548057181848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/1s-e1548057181848-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":957,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.750.000VND","sku":"","variation_description":"","variation_id":1188,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_size":"42mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3750000,"display_regular_price":3750000,"image":"title":"Untitled_1","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922.jpg","alt":"","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-600x600.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-600x600.jpg 600w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922-247x247.jpg 247w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922-100x100.jpg 100w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-150x150.jpg 150w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-300x300.jpg 300w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922.jpg 500w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/Untitled_1-e1548057143922-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.750.000VND","sku":"","variation_description":"","variation_id":1189,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang","attribute_pa_size":"42mm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3900000,"display_regular_price":3900000,"image":"title":"41RHntclPE22222222222L","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/02/41RHntclPE22222222222L-1.jpg","alt":"","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/02/41RHntclPE22222222222L-1.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/02/41RHntclPE22222222222L-1.jpg 500w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/02/41RHntclPE22222222222L-1-247x247.jpg 247w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/02/41RHntclPE22222222222L-1-100x100.jpg 100w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/02/41RHntclPE22222222222L-1-150x150.jpg 150w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/02/41RHntclPE22222222222L-1-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/02/41RHntclPE22222222222L-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/02/41RHntclPE22222222222L-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/02/41RHntclPE22222222222L-1-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":1534,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.900.000VND","sku":"","variation_description":"","variation_id":1190,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
color : Đen
Chọn một tùy chọnBạcĐenVàng

Bài viết liên quan