Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến

Nhân sĩ rất có thể đến NPC Đại Sứ Phong Hoa ở Thành Đô (219/220), Tuyền Châu (179/185) hoặc Biện khiếp (175/178) để đổi các loại nước ngoài Trang Mới.

Bạn đang xem: Truy lùng được bao tay nguyên tử bỏ qua phòng ngự 50% duy nhất võ lâm 2

Tất cả những ngoại trang đổi ra từ shop phong hoa số đông là vĩnh viễn.

*

*

*

*

*

Khi đổi ngoại trang cần tiêu tốn Điểm Phong Hoa cùng Phiếu Đổi nước ngoài Trang, Vé Đổi trang sức đẹp Ngoại Trang.Điểm Phong Hoa rất có thể thông qua Tụ Bảo bể để nhận.

Xem thêm: Giám Hay Dám Làm Hay Giám Làm Không Có Nghĩa Là Làm Liều, Mình Thấy Rất Nhiều Bạn Viết Sai

Phiếu Đổi nước ngoài Trang có thể dấn thông qua tính năng phó bản, Bang Hội, shop Kim Hổ Phù, Thiên trung bình Tháp...

*

Vé Đổi trang sức Ngoại Trang rất có thể nhận thông qua Tính Năng monster Liên Server, Thiên tầm Tháp, siêu thị Kim Hổ Phù...

*

Hình Ảnh minh họa của những Ngoại Trang bắt đầu

*

*

Sương trắng Tranh Thanh

*

Trang Sức giữ Hỏa (Đỏ)

*

Trang Sức lưu Hỏa (Lam)

*

Trang sức Tinh Hải Linh (Đỏ)

*

Trang mức độ Tinh Hải Linh (Lam)


Top
Sự kiện sẽ diễn ra