“4 bề ngoài Thực thi“ (The 4 Disciplines of Execution) của các tác giả CHRIS MCCHESNEY, SEAN COVEY, JIM HULING là quyển sách bao gồm tác động mạnh khỏe đến cách quản lý và làm việc của tôi.

Bạn đang xem: 4 nguyên tắc thực thi


*

Trong những kiến thức quản trị bao la, đấy là một một trong những quyển sách mang về nhiều tác dụng hơn cả, cũng chính vì nó phía dẫn cụ thể cách bọn chúng ta:

Xác định các phương châm tối quan tiền trọngGắn kết team nhóm để cùng tiến hành những mục tiêu đó.Truyền cảm hứng và theo dõi, cải tiến những chuyển động giúp đạt mục tiêu.

Từ “4 nguyên lý Thực thi” chúng ta có thể tạo dựng phần lớn biểu chủng loại của riêng mình giao hàng cho bài toán vận hành của doanh nghiệp bạn.

Xin giới thiệu sơ lược 4 nguyên lý cùng bạn:

*
Tập trung vào những cố gắng nỗ lực lớn nhất của công ty vào chỉ một – hai mục tiêu để tạo sự khác biệt.
*
Tập trung nguồn lực có sẵn cho phần đông hoạt động ảnh hưởng đến Thước đo Hành động. Trong đó, Thước đo hành vi là những chỉ tiêu tính toán các chuyển động có tác động quan trọng nhất tới sự việc đạt mục tiêu.

Xem thêm: Chuyển Đổi Hàn Quốc Won ( Krw Là Tiền Nước Nào, 1 Won Bằng Bao Nhiêu Đồng Việt Nam

*
Đảm bảo cả đội với từng người luôn luôn nắm được thực trạng bằng điểm số bất cứ lúc nào, để họ biết là họ tất cả đang giành thắng lợi hay không.
*
Tạo dựng một vòng lặp ra mắt thường xuyên nhằm kiểm tra rà soát những chuyển động quá khứ với tìm cách cải thiện điểm số.

Nếu chúng ta còn thấy chút mơ hồ, tôi xin phép bắt gọn đợt nữa như sau:

Xác định 1, 2 mục tiêu tối quan tiền trọngXác định những hành động cần thiết để có được 1, 2 mục tiêu trên, khẳng định các số giám sát và đo lường cho các hành vi đó.Lập các số đo lường và thống kê thành bảng điểm, bảng đặc điểm đó phải dễ thấy, nhìn vào biết đang đạt / không đạt ngay.Tổ chức họp hàng tuần giúp xem những câu hỏi đã có tác dụng được, chưa làm được, ra các phương châm cho tuần tiếp theo sau và những việc đề xuất làm nhằm tiếp tục đoạt được mục tiêu.

Xin xem xét là sự bắt tắt này có phần đơn giản thái quá, đề xuất nếu thực sự suy xét cách có tác dụng chỉn chu, bài bản, mời bạn tìm hiểu thêm quyển sách 4 Nguyên tắc xúc tiến tại đây.